تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
تحقیق بررسی جامع آب از نظر شیمیایی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بررسی جامع آب از نظر شیمیاییبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :كیفیت آبهاي زیر زمینیآب خالص (H2o) به طور معمول در طبیعت یافت نمی شود. حتی آب باران نیز برخلاف آنچه در گذشته تصور می شد خالص نیست. آب طبیعی اعم از منابع سطحی یا زيرزميني به دست آمده باشد، شامل مواد جامد حل شده، گازها و مواد معلق است. كیفیت و كمیت اجزاء تشكیل دهندة آب به پارامترهای ژئولوژیكی و محیطی بستگی داشته و دائماً در اثر واكنش آب در تماس با رساناها و فعالیتهای انسانی، تغییر می كند. آبی هم كه به عنوان آب طبیعی شناخته می شود نیز ممكن است همواره آلوده بوده و از این رو اصطلاح « آب طبیعی» نیز می تواند گمراه كننده باشد. آب طبیعی اصطلاحاً به آبی گفته می شود كه هنوز مورد استفاده قرار نگرفته و اصولاً برای نمونه گیری و آزمایش به منظور پژو

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق آب های زيرزميني


فلات ایران به ویژه نواحی مختلف ایران از اقلیم های متفاوتی تشكیل شده است، در حالی كه در نواحی جنوبی آن در تابیتان گرما به 50 درجه بالای صفر می رسد نوار مدیترانه ای خزر، آب و هوای مرطوب را از سر می گذراند. در این میان یكی از مهمترین شاخص های تفاوت اقلیم ها مسأله آب است. بررسی اجمالی وضعیت منابع آبی ایران و از جمله منابع زيرزميني آن، ما را بر این باور استوارتر می كند كه می‌بایست منابع آبی موجود كشور حفظ و حراست شوند. برابر گزارش های تحلیلی موجود، وضعیت سفره های آب زيرزميني در اغلب دشت های كشور در وضعیت مطلوب نبوده و تعدادی نیز بحرانی هستند. بر اساس آمار سال آبی 82-1381 حدود 6/74 میلیارد مترمكعب آب از طریق چاه ها، چشمه ها و قنوات از منابع آب زيرزميني كشور استحصال می شود كه حدود 60 درصد آب استحصالی از طریق بیش از چهارصد و پنجاه هزار حلقه چا

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق آب های زيرزميني ایران


       تعداد  صفحات : 131   فرمت فایل: word(قابل ویرایش)   فهرست مطالب:. مقدمه2. تاریخچه 3. جریان آبهاي زیرین 1-3. مقدمه 2-3. تقسیمات اصلی جریان آبهاي زیرین 3-3. تشكیلات زمین شناسی و جریان آبهاي زیرین – واژ‌ه‌ها 1-3-3. آبخیز 2-3-3. زمین بی آب 4-3. تركیب خاك و سنگ 1-4-3. مقدمه 2-4-3. تعریف تخلخل و ریشه لغوی آن 3-4-3. انواع تخلخل 1-3-4-3. پوكی اولیه     - پوكی بین دانه‌ای     - پوكی درون دانه‌ای    - پوكی پناهگاهی     - پوكی رشد چارچوب2-3-4-3. پوكی ثانویه     - پوكی بین بلوری     - پوكی روزنه‌ای    - پوكی قالبی 4. رابطه بین آبهاي زیرین و آبهاي

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق درباره آب های زيرزميني


تعداد صفحات:185نوع فایل: word (قابل ویرایش)لینک دانلود پایین صفحه   فهرست مقدمه تاریخچه جریان آبهاي زیرین 1-3. مقدمه 2-3. تقسیمات اصلی جریان آبهاي زیرین 3-3. تشكیلات زمین شناسی و جریان آبهاي زیرین – واژ‌ه‌ها 1-3-3. آبخیز 2-3-3. زمین بی آب 4-3. تركیب خاك و سنگ 1-4-3. مقدمه 2-4-3. تعریف تخلخل و ریشه لغوی آن 3-4-3. انواع تخلخل 1-3-4-3. پوكی اولیه      - پوكی بین دانه‌ای      - پوكی درون دانه‌ای     - پوكی پناهگاهی      - پوكی رشد چارچوب2-3-4-3. پوكی ثانویه      - پوكی بین بلوری      - پوكی روزنه‌ای     - پوكی قالبی رابطه بین آبهاي زیرین و آبهاي سطحی و

ادامه مطلب  
دانلود پروژه كیفیت آبهاي زیر زمینی


آب خالص (H2o) به طور معمول در طبیعت یافت نمی شود. حتی آب باران نیز برخلاف آنچه در گذشته تصور می شد خالص نیست. آب طبیعی اعم از منابع سطحی یا زيرزميني به دست آمده باشد، شامل مواد جامد حل شده، گازها و مواد معلق است. كیفیت و كمیت اجزاء تشكیل دهندة آب به پارامترهای ژئولوژیكی و محیطی بستگی داشته و دائماً در اثر واكنش آب در تماس با رساناها و فعالیتهای انسانی، تغییر می كند. آبی هم كه به عنوان آب طبیعی شناخته می شود نیز ممكن است همواره آلوده بوده و از این رو اصطلاح « آب طبیعی» نیز می تواند گمراه كننده باشد. آب طبیعی اصطلاحاً به آبی گفته می شود كه هنوز مورد استفاده قرار نگرفته و اصولاً برای نمونه گیری و آزمایش به منظور پژوهش از آن استفاده می شود.برای تعیین كیفیت آب قابل قبول برای مصارف كشاورزی و صنعتی یا انسانی، آب در معرض برخی آزما

ادامه مطلب  
دانلود مقاله عمران حفاری


    دانلود مقاله عمران حفاری 122 ص مقدمهدر جمع‌اوری و تهیه اطلاعات موردنیاز برای طراحی هر نوع حفاری زيرزميني پس از انجام مطالعات اقتصادی و فنی (امكان‌پذیری مقدماتی طرح) پی‌جوئیهای لازم و مقایسه‌گرینه‌های مختلف و انتخاب راه‌حل مطلوب مقدماتی كه برای دسترسی به هدف موردنظر ممكن می‌باشد، مطالعات مقدماتی و تفصیلی زمین‌شناسی و اقلیم‌شناسی منطقه اجرای طرح بایستی توسط مهندسین مشاور ذیصلاح پذیرد.اقدام به جمع‌آوری این اطلاعات و انجام مطالعات، اولین اقدام لازم در طراحی هرگونه فضای زيرزميني بهر نوع و بهر شكل و برای هر هدفی كه باشد خواهد بود شناخت زمین‌شناسی محل احداث سازه، زيرزميني از دیدگاه تنش‌های موجود و بارهای وارده بر وسائل نگهداری و انتخاب روش‌های كاربردی مطلوب

ادامه مطلب  
هیدرولوژی اقلیم منطقة سبزوار


  فهرست عنوان صفحهپیشگفتار 1فصل اول: نكاتی چند راجع به تحقیق 1-1- انگیزه و انتخاب موضوع 52-1- طرح مسئله 63-1- فرضیه ها 74-1- مطالب مورد مطالعه 85-1- روش تحقیق 9فصل دوم: تشریح خصوصیات منطقة مورد مطالعه1-2- موقعیت و وسعت 142-2- آب و هوا 173-2- هیدرولوژی 194-2- زمین‌شناسی 225-2- منابع اراضی و خاك 241-5-2- تیپ كوهستان ها 282-5-2- تیپ‌تپه‌ها 283-5-2- تیپ فلاتها و تراسهای فوقانی 284-5-2- تیپ دشتهای دامنه 295-5-2- تیپ دشتهای روخانه‌ای 296-5-2- تیپ دشتهای سیلابی 308-5-2- تیپ واریزه‌های بادبرنی سنگریزه‌دار 309-5-2- تیپ آبروفتهای بادبزنی شكل سنگریزه‌دار 3110-5-2- تیپ اراضی متفرقه 316-2- كشاورزی 337-2- تیپ گیاهی 34فصل سوم: موقعیت و زمین شناسی سبزوار و دشتهای آن1-3- موقعیت سبزوار 41 1-1-3- موقع ریاضی 412-1-3

ادامه مطلب  
آب و خواص آن 95 ص


95 صكیفیت آبهاي زیر زمینیآب خالص (H2o) به طور معمول در طبیعت یافت نمی شود. حتی آب باران نیز برخلاف آنچه در گذشته تصور می شد خالص نیست. آب طبیعی اعم از منابع سطحی یا زيرزميني به دست آمده باشد، شامل مواد جامد حل شده، گازها و مواد معلق است. كیفیت و كمیت اجزاء تشكیل دهندة آب به پارامترهای ژئولوژیكی و محیطی بستگی داشته و دائماً در اثر واكنش آب در تماس با رساناها و فعالیتهای انسانی، تغییر می كند. آبی هم كه به عنوان آب طبیعی شناخته می شود نیز ممكن است همواره آلوده بوده و از این رو اصطلاح « آب طبیعی» نیز می تواند گمراه كننده باشد. آب طبیعی اصطلاحاً به آبی گفته می شود كه هنوز مورد استفاده قرار نگرفته و اصولاً برای نمونه گیری و آزمایش به منظور پژوهش از آن استفاده می شود.برای تعیین كیفیت آب قابل قبول برای مصارف كشاورزی و صنعتی یا انسانی، آب در معرض ب

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق سفره های آب زیر زمینی


مقدمه تاریخچه جریان آبهاي زیرین 1-3. مقدمه 2-3. تقسیمات اصلی جریان آبهاي زیرین 3-3. تشكیلات زمین شناسی و جریان آبهاي زیرین – واژ‌ه‌ها 1-3-3. آبخیز 2-3-3. زمین بی آب 4-3. تركیب خاك و سنگ 1-4-3. مقدمه 2-4-3. تعریف تخلخل و ریشه لغوی آن 3-4-3. انواع تخلخل 1-3-4-3. پوكی اولیه    - پوكی بین دانه‌ای    - پوكی درون دانه‌ای   - پوكی پناهگاهی    - پوكی رشد چارچوب2-3-4-3. پوكی ثانویه    - پوكی بین بلوری    - پوكی روزنه‌ای   - پوكی قالبی رابطه بین آبهاي زیرین و آبهاي سطحی و انواع سفره‌های زيرزميني1-4. مقدمه 2-4. آبدهی ممتد 3-4. انواع سفره‌های زيرزميني - مقدمه 4-4. چه سنگهای تشكیل سفره آبدار می‌دهند 5-4. سفره‌های آزاد - تعریف

ادامه مطلب  
دانلود پایان نامه با موضوع آب های زيرزميني


دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word فلات ایران به ویژه نواحی مختلف ایران از اقلیم های متفاوتی تشکیل شده است، در حالی که در نواحی جنوبی آن در تابیتان گرما به 50 درجه بالای صفر می رسد نوار مدیترانه ای خزر، آب و هوای مرطوب را از سر می گذراند. در این میان یکی از مهمترین شاخص های تفاوت اقلیم ها مسأله آب است. بررسی اجمالی وضعیت منابع آبی ایران و از جمله منابع زيرزميني آن، ما را بر این باور استوارتر می کند که می‌بایست منابع آبی موجود کشور حفظ و حراست شوند.برابر گزارش های تحلیلی موجود، وضعیت سفره های آب زيرزميني در اغلب دشت های کشور در وضعیت مطلوب نبوده و تعدادی نیز بحرانی هستند. بر اساس آمار سال آبی 82-1381 حدود 6/74 میلیارد مترمکعب آب از طریق چاه ها، چشمه ها و قنوات از منابع آب زيرزميني کشور استحصال می شود که

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi